Kastra budowlana

prostokątna

  • Kastra budowlana 45L 
  • Kastra budowlana 60L 
  • Kastra budowlana 80L